Ring 930 19 932

Bistand på visning og andre konsulentoppdrag

Har du planer om å kjøpe en bolig eller skal du på visning?

Vi kan hjelpe deg med faglig vurdering basert på gjennomgang av takstrapporten fra selger.

Vi kan også bli med deg på visning for å se på teknisk tilstand av selve boligen.

Vi kan også lage budsjett for eventuelle oppgraderinger og tiltak som kan være nødvendig eller ønskelig.