Ring 930 19 932

Boligtaksering – Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er basert på Norsk standard ”NS3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig".

Denne standarden definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig minst skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig. Den omfatter også krav til hva som skal undersøkes av fellesdeler der det er flere boenheter.

Boligsalgsrapport fra Norges Takseringsforbund gir en potensiell kjøper relevant informasjon om tilstanden til boligen.

Bruk av Boligsalgsrapport øker trygghet til både kjøper og selger og er derfor anbefalt ved omsetning av boligen.