Ring 930 19 932

Boligtaksering - Tilstandsrapport

Tilstandsrapport beskriver grundig og detaljert boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Avvikene beskrives i forhold til bestemte referansenivåer som for eksempel byggeforskriftene, bransjenormene og de normale forventningene om tilstand eller slitasje og elde. Rapporten er basert på Norsk Standard ”NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk” og kan inneholde vurdering av hele bygningen eller kun deler av den.

Vi utfører tilstandsrapporter i Oslo og Akershus, men kan også bistå med taksering av fritidseiendommer i andre deler av Norge.