Ring 930 19 932

Boligtaksering – Verditakst

Brukes til ulike formål som for eksempel eierskifte, generasjonsskifte eller lån.

Verdien settes på grunnlag av en befaring og vurdering av forhold som beliggenhet, solforhold, teknisk tilstand samt alder og slitasje. Tomteverdien tas også i betraktning.