Ring 930 19 932

Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging er byggelånskontroll i forbindelse med byggelånet.

Kontrolløren sjekker først og fremst om prosjektene er gjennomførbare i henhold til budsjetter og fremdriftsplaner. Videre jobber kontrolløren med å kontrollere at utbetalingene samsvarer med verdiene som er tilført prosjektene.