Ring 930 19 932

Reklamasjonstakst

Reklamasjonstakst brukes i forbindelse med tvistesaker og reklamasjon etter boligkjøp eller håndverkertjenester.

Rapporten er tilnærmet tilstandsrapport men er begrenset til vurdering av forhold som er en del av klagesaken.