Ring 930 19 932

Taksering av skade på bygninger

Taksering av skader på bygninger i forbindelse med brann, vannskader., setningsskader, etc.

Takstmannens rolle er som oftest å utarbeide objektiv skaderapport som beskriver årsak, omfang og utbedringsbehov. Takstmannen kan også utføre oppdrag med å styre og følge opp utredningsprosessen, som en prosjekt -og byggeleder.