Bygginspektøren AS er Byggmester og taksmtan

Om meg

 

Bygginspektøren AS v/ Byggmester og takstmann Kamil Kulis utfører tjenester innen taksering av fast eiendom, tilstandsvurdering, skadetaksering og bygginspeksjon.

Kamil Kulis har bakgrunn som bygg- og tømrermester, erfaring fra byggebransjen siden 2005, takstutdannelse fra Norges Eiendomsakademi (NEAK) og sertifisering av Norsk takst (tidligere Norges Takseringsforbund - NTF) for følgende områder:

  • Bolig verdi
  • Bolig tilstand
  • Skade
  • Skjønn

Norsk takst er det nye markevarenavnet på landets største og eldste organisasjon for takstforetak og takstmenn. Navnet ble endret etter sammenslåing av tidligere Norges Takseringsforbund og tidligere NITO Takst i 2018.

Medlemmer av Norsk takst er underlagt å følge en rekke lover, etiske retningslinjer, vedtekter og rutiner. I tillegg er vi forpliktet til holde oss faglig oppdatert ved å delta på årlige etterutdanningskurs og diverse seminarer.

Link til etiske retningslinjer: http://www.ntf.no/norsk/om-ntf/regelverk/etiske-retningslinjer/ 

Bygginspektøren AS er en del av den landsdekkende takstkjeden og nettverket INSPEKTA.

Du finner oss i Østre Aker vei 205 i Oslo. (3. Etg. med inngang på baksiden av bygget)

 

© Bygginspektøren AS | Byggmester og takstmann