Bygginspektøren AS er Byggmester og taksmtan

Om meg

 

Bygginspektøren AS v/ Byggmester og takstmann Kamil Kulis utfører tjenester innen taksering av fast eiendom, tilstandsvurdering, skadetaksering og bygginspeksjon.

Kamil Kulis har bakgrunn som bygg- og tømrermester, erfaring fra entreprenørbransjen siden 2005, takstutdannelse fra Norges Eiendomsakademi (NEAK) og sertifisering av Norsk takst (tidligere Norges Takseringsforbund - NTF) for følgende områder:

  • Bolig verdi
  • Bolig tilstand
  • Skade
  • Skjønn
  • Naturskade (Norsk Naturskadepool)

Norsk takst er det nye markevarenavnet på landets største og eldste organisasjon for takstforetak og takstmenn. Navnet ble endret etter sammenslåing av tidligere Norges Takseringsforbund og tidligere NITO Takst i 2018.

Medlemmer av Norsk takst er underlagt å følge en rekke lover, etiske retningslinjer, vedtekter og rutiner. I tillegg er vi forpliktet til holde oss faglig oppdatert ved å delta på årlige etterutdanningskurs og diverse seminarer.

Link til etiske retningslinjer: http://www.ntf.no/norsk/om-ntf/regelverk/etiske-retningslinjer/ 

Bygginspektøren AS er tilknyttet til og samarbeider med større takstgrupperinger som INSPEKTA Skade, Takstsentralen og Takstgruppen.

Du finner oss i Østre Aker vei 205 i Oslo. (3. Etg. med inngang på baksiden av bygget)

Sertifiseringer:

 

Samarbeidspartnere:

 

 
© Bygginspektøren AS | Byggmester og takstmann