Tilstandsrapport bolig

Tilstandsrapport brukes hovedsakelig i forbindelse med salg av bolig.

Rapporten beskriver grundig og detaljert boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. I tillegg inneholder rapporten oversikt over bruttoareal (BTA), bruksareal (BRA) og forholdet mellom primærrom (P-ROM) og sekundærrom (S-ROM)

Avvikene beskrives i forhold til bestemte referansenivåer som for eksempel byggeforskriftene, bransjenormene og de normale forventningene om tilstand eller slitasje og elde. Rapporten er basert på Norsk Standard ”NS 3424
Tilstandsanalyse av byggverk” og kan inneholde vurdering av hele bygningen eller kun deler av den.

Vi utfører tilstandsrapporter i Oslo og Akershus, men kan også bistå med taksering av fritidseiendommer i andre deler av Norge.

© Bygginspektøren AS | Byggmester og takstmann