Tilstandsrapport bolig med arealmåling

Tilstandsrapport brukes hovedsakelig i forbindelse med salg av bolig.

Rapporten er basert på Norsk Standard ”NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk” og kan inneholde vurdering av hele bygningen eller kun deler av den. Rapporten beskriver grundig og detaljert boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Avvikene og symptomene beskrives i forhold til bestemte referansenivåer som for eksempel byggeforskriftene, bransjenormene og de normale forventningene om tilstand, funksjon eller slitasje og elde.

Bygningsdeler beskrives og vurderes med tilstandsgrader fra TG1 til TG3.

I tillegg inneholder rapporten arealoversikt med fordeling på bruttoareal (BTA), bruksareal (BRA) samt primærrom (P-ROM) og sekundærrom (S-ROM)

Tilstandsrapport for leilighet begrenser seg til leiligheten og det som normalt vil omfattes av eiers selvstendige vedlikeholdsansvar som seksjons- eller andelseier. Normalt utgjør dette alt innenfor leilighetens/seksjonens/andelens vegger.
Tilstandsrapporten tar derfor ikke for seg bygningens fellesdeler som for eksempel tak, yttervegger, grunnmur, drenering og felles tekniske installasjoner. Balkonger/terrasser og vindu vurderes dersom takstmannen finner det relevant for leiligheten.

Vi utfører tilstandsrapporter i Oslo og Akershus, men kan også bistå med taksering av fritidseiendommer i andre deler av Norge.

Sertifiseringer:

 

Samarbeidspartnere:

 

 
© Bygginspektøren AS | Byggmester og takstmann