Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging eller byggelånskontroll utføres i forbindelse med byggelånet.

Kontrolløren sjekker først og fremst om prosjektene er gjennomførbare i henhold til budsjetter og fremdriftsplaner.
Videre jobber kontrolløren med å kontrollere at utbetalingene samsvarer med verdiene som er tilført prosjektene.

© Bygginspektøren AS | Byggmester og takstmann