Reklamasjonsrapport

Reklamasjonstakst brukes i forbindelse med tvistesaker og reklamasjon etter kjøp av bolig eller kjøp av håndverkertjenester.

Rapporten utarbeides etter gjennomført befaring med inspeksjon og inneholder beskrivelser av det reklamerte forhold, beskrivelse av avvik, beskrivelse av utbedringsmetode, bildedokumentasjon og kalkulasjon av utbedringskostnader.

Sertifiseringer:

 

Samarbeidspartnere:

 

 
© Bygginspektøren AS | Byggmester og takstmann