Skadetakst

Bygginspektøren AS v/ takstmann Kamil Kulis utfører taksering av skader på bygninger i Oslo og Akershus.

Våre kunder er hovedsakelig forsikringsselskaper. Tjenesten består av besiktigelse av skadestedet samt utarbeidelse av en skaderapport med beskrivelse av årsak, omfang, reparasjonsbehov og kalkulasjon av skadekostnader.

Sertifiseringer:

 

Samarbeidspartnere:

 

 
© Bygginspektøren AS | Byggmester og takstmann