Taksering av skade på bygninger

Tjenesten rekvireres hovedsakelig av forsikringsselskaper og består av besiktigelse av skadestedet samt utarbeidelse av en skaderapport med beskrivelse av årsak, omfang og utbedringsbehovet.
Takstmannen kan også utføre oppdrag med å styre og følge opp utredningsprosessen, som en prosjekt -og byggeleder.

© Bygginspektøren AS | Byggmester og takstmann