Verdi- og lånetakst

Verdi –og lånetakst brukes i forbindelse med eierskifte eller lån.

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Slike takster inneholder også en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Tilstandsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst.

Sertifiseringer:

 

Samarbeidspartnere:

 

 
© Bygginspektøren AS | Byggmester og takstmann