Verdi- og lånetakst

Verdi –og lånetakst brukes i forbindelse med eierskifte eller lån.

Verditaksering består av en besiktigelse av eiendommen, oppmåling av arealer samt utarbeidelse av en takstrapport med beskrivelse av blant annet beliggenhet, tomt, adkomst, standard, vedlikehold samt beregning av teknisk verdi og vurdering av markedsverdi.

© Bygginspektøren AS | Byggmester og takstmann